Smluvní ujednání a podmínky služby Katalog

Smluvní ujednání upravující užívání služeb poskytovaných společností České modelky s.r.o. - profesionalni.info

Následující text je "smluvním ujednáním ", jehož odsouhlasením se uživatel níže uvedených služeb zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen Smluvní ujednání). V případě porušení Smluvních ujednání kterýmkoli uživatelem níže uvedených služeb (dále jen Uživatel) může provozovatel níže uvedených služeb - společnost České modelky s.r.o. - profesionalni.info (dále jen Provozovatel) uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních ujednáních.


Část 1.

Pravidla užívání serveru www.profesionalni.info/katalog

 • Server www.profesionalni.info/katalog (dále jen Služba Katalog) umožňuje Uživateli vkládat, procházet, mazat a hledat odkazy (dále jen Katalog) za jednorázový poplatek sms 10 Kč.
 • Služba Katalog je poskytována zdarma,
 • Provozovatel nenese odpovědnost za:
  * případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost Služby Katalog
  * případný únik informací o Uživateli našeho Katalogu
  * jakýkoliv jiný následek používání Služby Katalog
 • Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě Uživatel při vytvoření svého uživatelského účtu uvedl, neposkytne třetí osobě s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.
 • Vložením webového odkazu do katalogu (registrací) souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení a novinek od provozovatele katalogu
 • Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému Služby Katalog kdykoli bez náhrady vymazat jakýkoli uživatelský odkaz

Část 2.

Pravidla obsahu serveru www.profesionalni.info/katalog

 • Obsah veškerých www Stránek zpřístupňovaných v rámci celosvětové počítačové sítě internet prostřednictvím Služby Katalog musí být v souladu s právním řádem České republiky a nesmí ho porušovat. V rámci Služby Katalog je proto zejména zakázáno publikovat Stránky s pornografickým či erotickým obsahem tj. stránky, jejichž obsah by byl v rozporu s Listinou základních práv a svobod.
 • Provozovatel Služby Katalog nenese žádnou odpovědnost za obsah stránek publikovaných v rámci Služby Katalog. Za obsah Stránek v rámci Služby Katalog je po všech stránkách plně odpovědný Uživatel, který tyto odkazy zřizuje (tj. jehož registrační údaje se váží k dané Stránce). Tím není dotčeno ustanovení o odstranění stránek při nedodržení této části tohoto Smluvního ujednání.
 • Uživatel smí Službu Katalog používat pouze k aktivitám, které jsou v souladu s platným právním řádem České Republiky a zejména nejsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Provozovatel je oprávněn smazat dané odkazy.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto Smluvního ujednání, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb, a to i bez předchozího upozornění.